Ontdek de lily broek

Privacyverklaring

Ingrid & Odette vindt de bescherming van jouw privacy en jouw gegevens zeer belangrijk, en in navolging hiervan hebben wij een privacybeleid opgemaakt.

Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement. 

 

1. Wie ben ik?

Astrid Engelen, bestuurder van Twentynine Invest, besloten vennootschap (handelend onder de commerciële naam Ingrid & Odette), met zetel te Jules Bordetstraat 29/601, 2018 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 1001.766.411.

E-mailadres: info@ingrid-odette.be 

 

2. Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ingrid & Odette verzamelt alleen de persoonsgegevens die door jou werden bezorgd. Zo zal jij bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres aan mij bezorgen indien jij je inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer jij gebruik wenst te maken van mijn diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Ingrid & Odette verwerkt:

 • Voor- en achternaam – Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken

Ingrid & Odette verwerkt jouw gegevens dus enkel (i) voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou (de klant) en Ingrid & Odette, (ii) voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer Ingrid & Odette een rechtmatig belang heeft dit te doen en jouw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

Cookies

Ingrid & Odette gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Ingrid & Odette gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan deze website heb ik jou al geïnformeerd over deze cookies en heb ik jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

3. Minderjarigen

Ingrid & Odette heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ingrid & Odette kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als jij ervan overtuigd bent dat Ingrid & Odette zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@ingrid-odette.be en dan zullen deze gegevens worden verwijderd.

 

4. Waarvoor verwerk ik jouw gegevens?

Ingrid & Odette verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bezorgen van een freebie of product aangekocht via de website
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Contacteren in het kader van de te verlenen dienst
 • Informeren inzake wijzigingen van onze producten
 • Ingrid & Odette verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die in nodig heb voor de BTW – aangifte

 

5. Jouw rechten

Je hebt (onder bepaalde voorwaarden) recht op:

 • Opvragen van een kopie van jouw persoonsgegevens,
 • Correctie vragen van jouw persoonsgegevens,
 • Vragen dat jouw persoonsgegevens worden gewist,
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden),
 • Jouw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van onze nieuwsbrief).

Je kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@ingrid-odette.be.

Ingrid & Odette wenst jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

 

Bewaringstermijn gegevens

Ingrid & Odette bewaart jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “Waarvoor verwerk ik jouw gegevens?”.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan Ingrid & Odette jouw gegevens langer bewaren.

Beveiliging gegevens

Ingrid & Odette neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neem alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Indien je de indruk zou hebben dat jouw gegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact met me op via info@ingrid-odette.be.

 

6. Delen van de gegevens met derden

Ingrid & Odette zal jouw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc).

Indien het noodzakelijk is dat Ingrid & Odette in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Ingrid & Odette jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer Ingrid & Odette hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van mijn rechten.

In geen geval zal Ingrid & Odette jouw persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door Ingrid & Odette beheerd worden. Ingrid & Odette is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

 

7. Vragen

Als je een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van jouw gegevens, contacteer mij dan door een e-mail te sturen naar info@ingrid-odette.be.

  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leegGa terug naar de shop